ISSN 1817-2172, рег. Эл. № ФС77-39410, ВАК

Differential Equations and Control Processes
(Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravlenia)

Spectral Analogs of Admissible Controls for Finite Basis

Author(s):

Konstantin A. Rybakov

Moscow aviation institute (national research university),
Mathematical cybernetics department, associate professor
associate professor, candidate of physico-mathematical sciences

rkoffice@mail.ru

Abstract:

The spectral analogs of admissible scalar controls with geometric constraints for dynamical systems are described. The spectral analog is a set of Fourier coefficients for admissible controls. The existing results for orthonormal functions are generalized for biorthonormal functions. Schoenberg and Leontiev splines are used to build these sets. Also, local polynomial splines and arbitrary finite functions are used to build a cube as the spectral analog of admissible scalar controls. An optimal control problem for the two-dimensional dynamical system with constrained controls is solved.

Keywords

References:

 1. Alexandrov A. D. Convex polyhedra. Berlin, Springer, 2005. 452 p
 2. Vasil’ev V. V., Simak L. A. Drobnoe ischislenie i approksimatcionnye metody v modelirovanii dinamicheskikh sistem [Fractional calculus and approximation methods in dynamical systems modeling]. Kiev, NAS of Ukraine, 2008. 256 p
 3. Golubov B., Efimov A., Skvortsov V. Walsh series and transforms: Theory and applications. Kluwer Academic Publishers, 1991. 368 p
 4. Zavyalov Yu. S., Kvasov B. I., Miroshnichenko V. L. Metody splain-funktcii [Methods of spline functions]. Moscow, Nauka Publ., 1980. 352 p
 5. Lapin S. V., Egupov N. D. Teoriya matrichnykh operatorov i ee prilozhenie k zadacham avtomaticheskogo upravleniya [Theory of matrix operators and its application to problems of automatic control]. Moscow, BMSTU Press, 1997. 496 p
 6. Leontiev V. L. Ortogonalnye finitnye funktcii i chislennye metody [Orthogonal finite functions and numerical methods]. Ulyanovsk, UlSU Press, 2003. 178 p
 7. Marchuk G. I., Agoshkov V. I. Vvedenie v proektcionno-setochnye metody [Introduction to grid-projection methods]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 416 p
 8. Moiseev N. N. Chislennye metody v teorii optimalnykh sistem [Numerical methods in the theory of optimal systems]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 424 p
 9. Panteleev A. V. Primenenie evolyutcionnykh metodov globalnoi optimizatcii v zadachakh optimalnogo upravleniya determinirovannymi sistemami [Application of evolutionary global optimization methods for optimal control of deterministic systems]. Moscow, MAI Press, 2013. 160 p
 10. Panteleev A. V., Bortakovskii A. S. Teoriya upravleniya v primerakh i zadachakh [The control theory: Examples and problems]. Moscow, Infra-M, 2016. 584 p
 11. Panteleev A. V., Rybakov K. A. Prikladnoi veroyatnostnyi analiz nelineinykh sistem upravleniya spektralnym metodom [Applied probabilistic analysis of nonlinear control systems by spectral method]. Moscow, MAI Press, 2010. 160 p
 12. Panteleev A. V., Rybakov K. A. [Synthesis of optimal nonlinear stochastic control systems by the spectral method]. Informatika i ee primeneniya, 2011, vol. 5, no. 2, pp. 69-81. (In Russ. )
 13. Panteleev A. V., Rybakov K. A. Metody i algoritmy sinteza optimalnykh stokhasticheskikh sistem upravleniya pri nepolnoi informatcii [Methods and algorithms for synthesis of optimal stochastic control systems with incomplete information]. Moscow, MAI Press, 2012. 160 p
 14. Rybakov K. A. [Spectral characteristics of linear functionals and their applications to stochastic control systems analysis and synthesis]. Trudy MAI, 2005, no. 18. (In Russ. )
 15. Rybakov K. A. [Multiparameter basis to represent functions in unbounded domains]. Nauchnyi vestnik MGTU GA, 2013, no. 195 (9), 45-50. (In Russ. )
 16. Rybakov K. A. [Identification of stochastic systems in the spectral form of mathematical description]. Trudy Mezhdunarodnoi konferenzii " Identifikatciya sistem i zadachi upravleniya" [Proc. Int. Conf. " System Identification and Control Problems" ], Moscow, 2015, pp. 1306-1334. (In Russ. )
 17. Rybakov K. A. [Construction of admissible controls in spectral form of mathematical description]. Vychislitelnye tekhnologii, 2015, vol. 20, no. 3, pp. 58-74. (In Russ. )
 18. Rybin V. V. Modelirovanie nestatcionarnykh nepreryvno-diskretnykh sistem upravleniya spektralnym metodom v sistemakh komp’yuternoi matematiki [Modeling of nonstationary continuous-discrete control systems by spectral method on computers]. Moscow, MAI Press, 2011. 220 p
 19. Rybin V. V. Modelirovanie nestatcionarnykh sistem upravleniya tcelogo i drobnogo poryadka proektcionno-setochnym spektralnym metodom [Modeling of nonstationary integer-order and fractional-order control systems by grid-projection spectral method]. Moscow, MAI Press, 2013. 160 p
 20. Solodovnikov V. V., Semenov V. V., Peshel M., Nedo D. Raschet sistem upravleniya na TcVM: spektralnyi i interpolyatcionnyi metody [Design of control systems on digital computers: spectral and interpolational methods]. Moscow, Mashinostroenie, 1979. 664 p

Full text (pdf)