ISSN 1817-2172, рег. Эл. № ФС77-39410, ВАК

Differential Equations and Control Processes
(Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravlenia)

On the Theory of Dynamical Systems with Dry Friction with Memory

Author(s):

Vladimir Semionovith Metrikin

Research Institute of mechanics of
N.I. Lobachevsky National research Nizhny Novgorod state University
603950, Nizhny Novgorod, Gagarina Avenue, 23,RIM, h.6
Associate Professor, PhD in Physics and Mathematics,

v.s.metrikin@mail.ru

Mihail Vladimirovith Zaitzev

Research Institute of mechanics of
N.I. Lobachevsky National research Nizhny Novgorod state University
postgraduate student
603950, Nizhny Novgorod. Gagarina Avenue, 23,RIM, h.6.

Nataliya Sergeevna Starodubrovskia

R.E. Alekseev Nizhni Novgorod State Technical University
assistant,PhD in Physics and Mathematics

Abstract:

In this work the dynamics of a number of frictional systems (FS) is investigated accounting for the dry friction with memory, constraints and external forces. A hybrid analytical-numerical method based on the point mapping is employed. The structure of the phase space of the FS is studied for various types of the friction, external force and position and type of the constraints. The main patterns are investigated of the evolution of the phase space trajectories associated with variation of the FS parameters. Particular attention is paid to the existence of the periodic motions of arbitrary complexity and to the transition to chaos through the period doubling bifurcation.

Keywords

References:

 1. Ishlinskiy A. Yu. , Kragelskiy I. V. O skaсhkah pri trenii. Zurn. tehn. fiziki. 1944. E. 14. Vip. 4/5. S. 276-282
 2. Kashtenevskiy L. I. Stohasticheskie avtokolebaniia pri suhom trenii. Inz. -fiz. -zurn. 1984. T. 47, N1. S. 143-147
 3. Vetukov M. M., Dobroslavskiy S. V., Nagaev R. F. Avtokolebaniya v sisteme s harakteristikoy suhogo treniya nasledstvennogo tipa. Izv. AN SSSR. MTT. 1990. N. 1. S. 23-28
 4. Metrikin V. S., Nagaev R. F., Stepanovf V. V. Periodicheskie i stohasticheskie avtokolebaniya v sisteme s harakteristikoy suhogo treniya nasledstvennogo tipa. PMM, 1996. Т. 60. Vip. 5. S. 859-864
 5. Zaytzev M. V., Metrikin V. S. K teorii neavtonomnoy dinamicheskoy sistemi s treniem nasledstvennogo tipa. Vestnik Nizgegorodskogo universiteta im . N. I. Lobathevskogo. 2012, №3(1), S. 141-146
 6. Vetukov M. M., Platovskih M. Yu. Friktzionniye avtokolebaniya v sisteme s odnoyi I dvumya stepenyami svobodi. Trudi Vserossiyiskoi nauchno-metodicheskoy konferentzhii “Sovremennie problemi mehaniki i ee prepodavaniya v vuze”. Sankt-Peterburg , Voenno-kosmicheskaia akademiya im. A. F. Mozhayiskogo. Т. 1, 2015, S. 58-63
 7. Leine R. I., Van Campen D. H. and De Kraker. Stick-Slip Vibrations Induced by Alternate Friction Models Nonlinear Dynamics 16: 41-54, 1999
 8. Leine R. I., Van Campen D. H. Discontinuous fold bifurcations in mechanical systems. Archive of Applied Mechanics 72 (2002) 138-146. 9 . Van De Vrande B. L., Van Campen D. H. and De Kraker. An Approximate Analysis of Dry-Friction-Induced Stick-Slip Vibrations by a Smoothing Procedure. Nonlinear Dynamics 19: p. 157-169, 1999
 9. Leine R. I., Van Campen D. H. Bifurcation phenomena in non-smooth dynamical systems. European Journal of Mechanics A/Solids 25 (2006) p. 595-616
 10. Luo G. W., Lv X. H., Ma L. Periodic-impact motions and bifurcations in dynamics of a plastic impact oscillator with a frictional slider. European Journal of Mechanics A Solids 27 (2008) p. 1088-1107
 11. Utkin N. F., Kiznyaev Yu. I., Pluznikov S. K.. Obrabotka glubokih otverstiyi. L. Mashinostroenie. 1988
 12. Kuznetzova T. I., Makarov B. G., Nemtzev B. A. O gashenii avtokolebaniyi pri glubokom sverlenii. Mezvuz. Sb. Kolebaniya i ustoychivost mehanicheskih sistem. Vip. 5. Izd. LGU. 1981
 13. Minkov M. L. Texnologiya izgotovleniya glubokix I tothnix otverstii. M. :Mashinostroenie, 1965
 14. Troitzkii N. D. Glubokoe otverstie. L. Mashinostroenie. 1971
 15. Potagailo M. V. Izgotovleniya glubokih i tochnih otverstii. М. -L., Mashgiz. 1947
 16. Gorodetzkii Yu. I. Sozdanie matematicheskih modelei sloznih avtokolebatelnih system v stankostroenii. V sb. «Avtomatizatziya proektirovaniya». M. :Mashinostroenie , Vip. 1. 1986. S. 203-221
 17. Kudinov V. A. Dinamika stankov. M. :Mashinostroenie, 1967
 18. Bowden F. P., Leben L . The Nature of Sliding and the Analysis of Friction. Proceedings of the Royal Society, 1939, Vol 109, No. 9, P. 371-391
 19. Kragelskii I. V. Trenie i iznos - M. :Mashinostroenie. 1968
 20. Rabinowich E. Friction and Wear of Materials, Wiley, N. Y., 1955
 21. Derjagin B. V., Push V. E., Tolstoi D. M. A Theory of Stick - Slip Sliding of Solids. Proceedings of the Conference of Lubrication and Wear, London, October, 1957
 22. Howe P. G., Benton D. P., Puddington I . E. Van der Waal's Attractive Forces Between Glass Surfaces, Canadian J. Chemistry, 1955, Vol. 33, P. 1375-1387
 23. Kato S., Sato N., and Matsubayashi T. Some considerations on characteristics of static friction of machine tool slideway, Journal of Lubrication Technology 94, 1972, 234-247
 24. S. F. Scieszka, A. Jankowski. The Importance of Static Friction Characteristics of Brake Friction Couple, and Methods of Testing, Tribotest journal 3-2, December 1996. (3) p. 137
 25. Z. Rymuza, etc, Static friction and adhesion in polymer-polymer microbearings. Wear 238 ( 2000 ) 56-69
 26. Lishman B., Sammonds A. and Feltham D. A rate and state friction law for saline ice. J. Geophys. Res., 2011, Vol. 116
 27. Van-der-Pol B. Nelineinaya teoriya elektricheskih kolebanii. M. Svaz-izdat. 1935
 28. Butenin N. V. Rassmotrenie " virozdennih " dinamicheskih sistem s pomoszyu gipotezi " skachka ", PMM-1948. -Т. Х11, №1
 29. Feigin M. I. Vinuzdennii kolebaniya sistem s razrivnimi nelineinostyami. M. Nauka, 1994
 30. Neimark Yu. I. Metod tochechnih otobrazenii v teorii nelineinih kolebanii. M. Nauka 1972
 31. Shuster G. Determinirovannii haos. M. Mir. 1988
 32. Bouen R. Metodi simvolicheskoi dinamiki. M. Mir . 1979

Full text (pdf)