ISSN 1817-2172, рег. Эл. № ФС77-39410, ВАК

Differential Equations and Control Processes
(Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravlenia)

Symmetries of Dynamics Equations of Polytropic Gas with Self-gravitaty

Author(s):

Igor Iosifovich Klebanov

South Ural State University (national research university)
Assoc.Prof., Dept.Physical Electronics
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
Assoc.Prof.,Dept. Mathematics

klebanov.igor2010@yandex.ru

Sergey Ivanov

South Ural State University (national research university),
associate professor,Candidate of science

saivanov@susu.ru

Olga Maslova

South Ural State Humanitarian Pedagogical University,
postgraduate student,

o.v.startsun@gmail.com

Abstract:

It is established that the system of dynamics equations of non-relativistic polytropic perfect self-gravitating gas admits infinite-dimensional Lie algebra with four arbitrary functions of time. In contrast to the case of arbitrary state equation the group of symmetries is expanded, allowing also dilations.

Keywords

References:

  1. Klebanov I., Startsun O., Ivanov S. Model of the Newtonian cosmology: Symmetries, invariant and partialy invariant solutions //Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2016. v. 39, p. 248 - 251
  2. Klebanov I. I., Ivanov S. A., Startsun O. V. [Group analyse of model “Newtonian Cosmology”] Nekotorye aktualnye problemy sovremennoj matematiki i matematicheskogo obrazovaniya. Gercenovskie chteniya - 2015, materialy 68-oj nauchnoj konferencii. Pod redakciej: V. F. Zajceva, V. D. Budaeva, A. V. Flegontova. Sankt-Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena, 2015. p. 33 - 36
  3. Zeldovich Ya. B., Novikov I. D. Stroenie I evoluciya Vselennoy [Structure and evolution of the Universe]. Moskva: Nauka, 1975. - 732p
  4. Ovsyznnikov L. V. Lekcii po osnovam gazovoy dinamiki [Lectures on foundations of gas dynamics]. Moskva-Izhevsk: Institut komputernyh issledovaniy, 2003. - 336p
  5. Klebanov I. I., Startsun O. V., Ivanov S. A. [The Lie group admitted by equations of the dynamics of self-gravitating perfect fluid] Nekotorye aktualnye problemy sovremennoj matematiki i matematicheskogo obrazovaniya. Gercenovskie chteniya - 2016, materialy nauchnoj yubilejnoj konferencii, posvyashchennoj 70-letiyu professora V. F. Zajceva. Pod redakciej: V. F. Zajceva, V. D. Budaeva, A. V. Flegontova. Sankt-Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena, 2016. p. 89 - 92
  6. Ovsyannikov L. V. Gruppovoj analiz differencialnyh uravnenij [Group analysis of differential equations]. Moskva: Nauka, 1978. - 399p
  7. Shevyakov A. F. Symbolic Computation of Local Symmetries of Nonlinear and Linear Partial and Ordinary Differential Equations, Math. Comput. Sci., 2010; 4, pp. 203-222
  8. Ovsyannikov L. V. Singular vortex // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 1995. v. 36, No 3, p. 360_366
  9. Ovsyannikov L. V. “Simple” solutions of the equations of dynamics for a polytropic gas // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 1999. No. 2, 5 -12
  10. Klebanov I., Ivanov S. Group theoretical justification of a “simple” cosmological model // International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2015. v. 105, No. 3, p. 377 - 381

Full text (pdf)